Chính Sách Bảo Mật

Tại DentalTap, chúng tôi ưu tiên cho các yêu cầu riêng của bạn về bảo mật và bảo vệ bất kỳ thông tin trực tuyến khi bạn chia sẻ với chúng tôi trong suốt quá trình chúng ta hợp tác sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho công việc của bạn. Cách làm của chúng tôi là sử dụng thông tin của bạn để giúp bạn tổ chức phòng khám của bạn trôi chảy và cung cấp thêm cho bệnh nhân cách đặt dịch vụ điều trị thay thế bên cạnh việc gọi điện thoại đến phòng khám hoặc đặt trên trang web của phòng khám. Chúng tôi có một điều kiện khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, là khi bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật DentalTap có thể được cập nhật theo thời gian.

Dùng Thử Miễn Phí

Vì chúng tôi hiểu rằng bạn có thể không muốn tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để dùng thử các dịch vụ của chúng tôi khi chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn Thử Miễn phí cho tất cả các dịch vụ DentalTap. Các nội dung được bạn tạo khi dùng thử miễn phí sẽ chỉ có thể dùng để truy cập vào tài khoản của chính bạn. Việc chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm của bạn được chúng tôi đảm bảo trong quá trình bạn dùng thử để giúp bạn thêm hiểu về các hướng dẫn và dịch vụ của DentalTap.

Thông Tin Được Ghi Chép Và Sử Dụng

Thông tin cá nhân
Trong quá trình đăng ký để tạo tài khoản DentalTap, chúng tôi yêu cầu tên và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng sẽ được yêu cầu chọn một tên đăng nhập và một mật khẩu duy nhất để sử dụng cho mục đích cung cấp quyền truy cập vào Tài khoản DentalTap của bạn. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng để thông báo cho bạn về các dịch vụ mới, bản phát hành, các sự kiện sắp tới và những thay đổi trong chính sách bảo mật này.

Chi tiết sử dụng tài khoản
Chi tiết sử dụng tài khoản của bạn như thời gian, tần suất, thời gian và cách sử dụng, các tính năng sử dụng và lượng dung lượng sử dụng sẽ được chúng tôi ghi lại nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn về các dịch vụ và để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể.

Nội dung Tài khoản của bạn
Chúng tôi lưu trữ và duy trì các tập tin, tài liệu, email, hồ sơ bệnh nhân và các dữ liệu khác được lưu trữ trong Tài khoản của bạn tại các phương tiện của chúng tôi chỉ trong DentalTap. Chúng tôi quan tâm sự tán thành của bạn đối với việc di chuyển dữ liệu của bạn bên trong và / hoặc bên ngoài các hoạt động của trang web của chúng tôi cho các mục đích có liên quan để tối đa hoá các dịch vụ của chúng tôi đối với công việc của bạn theo chính sách này. Để ngăn ngừa mất dữ liệu liên quan đến lỗi hoặc do lỗi hệ thống, chúng tôi cũng dự phòng bản sao lưu dữ liệu bao gồm nội dung Tài khoản của bạn. Do đó, tập tin và dữ liệu của bạn có thể vẫn còn trên máy chủ của chúng tôi ngay cả sau khi xóa hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng nội dung Tài khoản của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai và sẽ không thể truy cập được bởi nhân viên của DentalTap. Chúng tôi cũng không xử lý nội dung Tài khoản của bạn để phục vụ cho mục tiêu quảng cáo.

Thông tin tài chính
Trong trường hợp yêu cầu thanh toán của dịch vụ, chúng tôi yêu cầu thẻ tín dụng hoặc các thông tin Tài khoản thanh toán khác, chỉ được sử dụng để thanh toán các khoản thanh toán. Thông tin tài chính của bạn chúng tôi sẽ không lưu trữ. Theo sự đồng ý trước của bạn và khi cần thiết để xử lý thanh toán trong tương lai, Thông tin Tài chính của Bạn sẽ được lưu trữ dưới dạng mã hoá trên các máy chủ bảo mật của Nhà cung cấp Cổng vào Dịch vụ Thanh toán có uy tín.

Chi tiết khách truy cập
Chúng tôi sử dụng địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL tham khảo, các tập tin truy cập, lỗi được tạo, múi giờ, hệ điều hành và các thông tin khác của khách truy cập được thu thập trong các tập tin nhật ký của chúng tôi để phân tích các xu hướng, quản lý các trang web, cải thiện trang web của chúng tôi.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie tạm thời và vĩnh viễn để nâng cao kinh nghiệm của bạn về các dịch vụ của chúng tôi. Cookie tạm thời sẽ được xóa khỏi máy tính của bạn mỗi khi bạn đóng trình duyệt. Bằng cách chọn tùy chọn ‘giữ cho tôi đăng nhập’ trong dịch vụ DentalTap, một cookie vĩnh viễn sẽ được lưu trữ trong máy tính của bạn và bạn sẽ không phải đăng nhập bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập đầy đủ mỗi lần bạn trở lại trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã tắt cookie, bạn không thể sử dụng các khu vực đã đăng ký của các trang web.

LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Một số trang của trang web của chúng tôi có chứa liên kết bên ngoài. Bạn nên xác minh về các  quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách thức sử dụng hoặc lạm dụng thông tin do bạn cung cấp tại các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn không cung cấp thông tin cá nhân, mà không đảm bảo chính sách bảo mật của các trang web khác.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI AI

Chúng tôi cần được bạn chấp thuận cụ thể trước khi chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào ngoài DentalTap. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung chung không liên kết với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp Dịch vụ Internet, cơ quan luật pháp trong các khu vực khác nhau mà chúng tôi hoạt động có thể bắt buộc chúng tôi tiết lộ thông tin người dùng và nội dung của tài khoản cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong những trường hợp cụ thể.

THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi chấp nhận việc thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu hợp lý và các biện pháp bảo mật, cũng như các biện pháp bảo mật vật lý để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Việc truy cập vào tên và địa chỉ email của bạn chỉ được giới hạn cho nhân viên của chúng tôi, những người cần biết thông tin đó liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi và bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật.


HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Ngoài tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận này, bạn không được: (i) chuyển hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba các dịch vụ với chúng tôi; (ii) cung cấp bất kỳ dịch vụ nào dựa trên các dịch vụ với chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước; (iii) sử dụng liên kết của bên thứ ba đến các trang web mà không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của trang web; (iv) đăng liên kết đến trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng biểu trưng, tên công ty, v.v … của họ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của họ; hoặc (v) sử dụng Dịch vụ để gửi spam và các mục đích bất hợp pháp khác.


LỰA CHỌN SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ. Chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn không chọn câu hỏi bí mật và câu trả lời cho câu hỏi đó; tuy nhiên, chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục mật khẩu cho bạn. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn không nhận thư từ chúng tôi; Hơn nữa, bạn sẽ có thể nhận được thông báo qua email về các dịch vụ mới, sản phẩm mới, giá mới, bản phát hành, các sự kiện sắp tới và thay đổi chính sách bảo mật của DentalTap bằng cách chọn loại kế hoạch từ DentalTap mà bạn quyết định hợp tác với chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với quy định trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ mang đến bạn một cách hiệu quả để chọn lựa sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích khác đó.

TRUY CẬP, CẬP NHẬT VÀ XÓA THÔNG TIN CÁ NHAN

Chúng tôi cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của họ. Người dùng có thể sửa, cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào như thông qua tài khoản DentalTap của họ. Những thay đổi như vậy có thể có hiệu lực ngay sau khi có thay đổi nào được thực hiện.

THỰC THI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực bao gồm cả đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng thông tin cá nhân do bạn cung cấp được sử dụng phù hợp với chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào liên quan đến việc tuân thủ chính sách này hoặc cách thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ, vui lòng liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ DentalTap tại info@dentaltap.com. Nội dung liên lạc này đang được nhóm hỗ trợ nội bộ của chúng tôi bảo mật để giải quyết theo cam kết của chúng tôi đối với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải đáp những lo ngại của bạn và chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý địa phương về vấn đề này nếu cần.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI

Bất kỳ thay đổi nào về Chính sách Bảo mật của DentalTap sẽ được đăng trên các trang web của chúng tôi nhằm thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào về thông tin được thu thập, cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo cách thức khác với thông tin được nêu tại thời điểm thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email và mang đến cho bạn khả năng chọn lựa những sử dụng mới đó trừ khi bạn đã chọn không tham gia nhận thông báo qua email từ chúng tôi. Bạn sẽ không nhận được thông báo bằng email về các thay đổi nhỏ đối với Chính sách Bảo mật của DentalTap. Nếu bạn lo lắng về cách thông tin của bạn được sử dụng, bạn nên định kỳ kiểm tra lại tại. http://www.DentalTap.com/privacy-policy.

KẾT THÚC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

INếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về chính sách bảo mật này, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@dentaltap.com.