Нашият екип и история

През април 2015 г., след продажбата на allDoc HealthTech Document Management, започнахме да търсим и проучваме пазара на стоматологични услуги, за да създадем ново предложение. Направихме ключово заключение, че не само големите клиники, но и много малки зъболекари търсят възможности за оптимизиране на работните процеси и автоматизирането им. Ето как формираме целите си – да създадем екосистема от цифрови услуги за самостоятелни лекари и малки клиники. Към днешна дата постигнахме следните отлични резултати:

3,500,000 +

Предвидени посещения

10,000 +

Профили на зъболекари и клиники

75

Държави