Η ψηφιακή οδοντιατρική σας

Αξίες για την ομάδα της κλινικής

Ιδιοκτήτης

Ηλεκτρονική παρακολούθηση της απόδοσης της κλινικής. Βολική παρουσίαση των αναλυτικών στοιχείων με τη μορφή γραφημάτων και αναφορών λιστών για κάθε υπάλληλο και υποκατάστημα.

Βοηθός

Αποτελεσματικός προγραμματισμός και έλεγχος των επισκέψεων. Πλήρη εργαλεία για συνεργασία με ασθενείς από την πρώτη επίσκεψη έως την πλήρη ανάρρωση.

Γιατρός

Προγραμματίστε επισκέψεις ασθενών στην κινητή συσκευή σας. Βολική εργασία με σχέδια θεραπείας, ιατρικό ιστορικό και αρχεία ασθενών.