Η ομάδα και η ιστορία μας

Τον Απρίλιο του 2015, μετά την πώληση του allDoc HealthTech Document Management, ξεκινήσαμε την έρευνα και την έρευνα στην αγορά οδοντιατρικών υπηρεσιών για να δημιουργήσουμε μια νέα πρόταση. Καταλήξαμε σε ένα βασικό συμπέρασμα ότι όχι μόνο μεγάλες κλινικές, αλλά και πολλοί μικροί οδοντίατροι αναζητούν ευκαιρίες βελτιστοποίησης των εργασιακών διαδικασιών και αυτοματοποίησης. Έτσι διαμορφώσαμε τους στόχους μας – να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών για σόλο γιατρούς και μικρές κλινικές. Μέχρι σήμερα, έχουμε επιτύχει τα ακόλουθα εξαιρετικά αποτελέσματα:

3,500,000 +

Προγραμματισμός ραντεβού

10,000 +

Λογαριασμοί οδοντιάτρων και κλινικών

75

Χώρες