Nha khoa kỹ thuật số của bạn

Các tính năng phần mềm cho nha sĩ

Không gian làm việc chính của nha sĩ là hồ sơ bệnh nhân thực hiện các quy trình điều trị và nhiệm vụ của quá trình thực hành. Để tiện theo dõi, hồ sơ bệnh nhân gồm các phần: Tổng quan, Quy trình, Ghi chú, Biên bản, Viêm nha chu, Lưu trữ. Bạn có thể thêm các trường thẻ bệnh nhân tùy chỉnh của mình.

Quản lý số dư bệnh nhân đã được chuyển sang một khu vực riêng biệt. Bệnh nhân có thể được đưa vào một hoặc nhiều nhóm thông qua các thẻ. Thuận tiện?