Облачен стоматологичен софтуер за топ екипи

Управление и автоматизация на стоматологията: офис задачи, лечебни процеси и комуникация с пациенти. Всички възможности на програмата и задачите на стоматологията на вашето мобилно устройство.