Облачен стоматологичен софтуер за топ екипи

Стоматологична практика и автоматизация на стоматологията: офис задачи, стоматологични лечебни процеси и комуникация на пациенти. Всички стоматологични задачи и софтуерни функции на всяко мобилно устройство. Използвайте до 100 записа на пациенти в базата данни безплатно.