ซอฟต์แวร์ทันตกรรมบนคลาวด์สำหรับทีมคลินิกทันตกรรมที่ดีที่สุด

การจัดการการปฏิบัติทางทันตกรรมและทันตกรรมอัตโนมัติ: งานในสำนักงาน กระบวนการรักษาทางทันตกรรม และการสื่อสารกับผู้ป่วย งานทันตกรรมและคุณสมบัติซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนอุปกรณ์มือถือทุกเครื่อง ใช้บันทึกผู้ป่วยได้ถึง 100 รายการในฐานข้อมูลฟรี