Phần mềm nha khoa đám mây dành cho các đội nha khoa tốt nhất

Quản lý thực hành nha khoa và nha khoa tự động hóa: nhiệm vụ văn phòng, quy trình điều trị và giao tiếp với bệnh nhân. Tất cả các nhiệm vụ nha khoa và các tính năng phần mềm trên mọi thiết bị di động.