Phần mềm nha khoa đám mây dành cho các đội nha khoa tốt nhất

Quản lý thực hành nha khoa và nha khoa tự động hóa: nhiệm vụ văn phòng, quy trình điều trị nha khoa và thông tin liên lạc với bệnh nhân. Tất cả các nhiệm vụ nha khoa và các tính năng phần mềm trên bất kỳ thiết bị di động nào. Sử dụng miễn phí tối đa 100 hồ sơ bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu.