Вашата дигитална стоматология

Стойностите на нашия стоматологичен софтуер за екипа

Ръководител

Онлайн мониторинг на работата на клиниката. Удобно представяне на аналитика под формата на графики и списъчни отчети за всеки служител и клон.

Асистент

Ефективно планиране и контрол на посещенията. Изчистете инструментите за управление на пациентите от първоначалното посещение до възстановяването.

Лекар

График в мобилно устройство. Удобна работа с планове за лечение, медицинска история и запис на пациента.