Вашата дигитална стоматология

Стойностите на нашия стоматологичен софтуер за екипа

Ръководител

Онлайн наблюдение на работата на клиниката и анализи под формата на графики и списъчни отчети за всеки служител.

Асистент

Едно пространство за управление на вашия офис да практика. Многоканална комуникация между клиниката и пациента.

Лекар

Графикът е интегриран в календара на вашия смартфон и имате достъп до общи планове за лечение.