Вашата дигитална стоматология

Портал за стоматологичен пациенти и програма за лоялност за стоматология

Сближете пациента чрез отворени данни за лечение и програма за лоялност.