Портал за стоматологичен пациенти, мобилно приложение и програма за лоялност за стоматология

Сближете пациента чрез отворени данни за лечение и програма за лоялност.