Цената на абонамента

За да изчислите общата цена на абонамента, добавете цената на допълнителните работни станции на служителите към цената на общия лиценз. Сега можете да работите заедно, да създавате отчети за всеки член на персонала и да анализирате всички параметри на практиката. Безплатно използване за 55 пациентски записа в базата данни и за администратори на практики, зъболекарски асистенти безплатно завинаги. Ако имате индивидуална практика, трябва да закупите само общия лиценз (абонамент за практиката).