Açık veri

Açık verilerle çalışıyoruz ve çalışmayı verilerle sınırlamayı planlamıyoruz. Örneğin, çalışan maaşlarını hesaplama metodolojisinin işlevselliğini uygulamayacağız. Ne için? Her klinik sahibinin konuya kendi yaklaşımı vardır, ücretleri ve diğer performans göstergelerini hesaplamak için yeterli veri sağlayacağız.