Nha khoa kỹ thuật số của bạn

Giá trị phần mềm của chúng tôi cho nhóm

Giám đốc

Giám sát trực tuyến công việc và phân tích của phòng khám dưới dạng đồ thị và báo cáo danh sách cho từng nhân viên.

Phụ tá

Một không gian duy nhất để quản lý văn phòng thực hành của bạn. Thông tin liên lạc đa kênh giữa phòng khám và bệnh nhân.

Bác sĩ

Lịch trình được tích hợp vào lịch trên điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể truy cập các kế hoạch điều trị chung.