Nha khoa kỹ thuật số của bạn

Giá trị phần mềm của chúng tôi cho nhóm

Giám đốc

Giám sát trực tuyến hoạt động của phòng khám. Trình bày thuận tiện các phân tích dưới dạng đồ thị và liệt kê các báo cáo cho từng nhân viên và chi nhánh.

Phụ tá

Lập kế hoạch và kiểm soát các chuyến thăm hiệu quả. Công cụ quản lý bệnh nhân rõ ràng từ khi thăm khám ban đầu đến khi phục hồi.

Bác sĩ

Lên lịch trên thiết bị di động. Công việc thuận tiện với kế hoạch điều trị, bệnh sử, hồ sơ bệnh nhân.