Nha khoa kỹ thuật số của bạn

Các tính năng phần mềm cho văn phòng trước của phòng khám nha khoa và trợ lý nha khoa

Không gian làm việc chính của lễ tân phòng khám nha khoa hoặc phụ tá nha khoa là lịch. Lịch kết hợp tất cả các chức năng của chương trình cần thiết để tổ chức công việc hiệu quả của nha khoa. Trong đó, bạn có thể quản lý lịch làm việc của bác sĩ, đặt lịch hẹn, lập hóa đơn, xem nhiệm vụ và ghi chú.