Các tính năng phần mềm dành cho quản trị viên phòng khám nha khoa và trợ lý nha khoa

Khu vực làm việc của quản trị viên phòng khám hoặc trợ lý nha khoa là một lịch. Lịch tích hợp tất cả các chức năng của chương trình, cần thiết cho việc tổ chức công việc hiệu quả của nha khoa.