Lịch sử của chúng tôi và đội ngũ của chúng tôi

Vào tháng 4 năm 2015, sau khi bán allDoc, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và nghiên cứu thị trường dịch vụ nha khoa để tạo ra một đề xuất mới. Chúng tôi đưa ra một kết luận quan trọng rằng không chỉ các phòng khám lớn mà nhiều nha khoa nhỏ cũng đang tìm kiếm cơ hội để tối ưu hóa quy trình làm việc và tự động hóa chúng. Đây là cách chúng tôi hình thành mục tiêu của mình – tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ kỹ thuật số cho các bác sĩ đơn lẻ và các phòng khám nhỏ. Đến nay, chúng tôi đã đạt được những kết quả xuất sắc sau:

3,500,000 +

Thăm bệnh nhân

10,000 +

Tài khoản nha sĩ và phòng khám

75

Quốc gia