CHI PHÍ ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM NHA KHOA CỦA BẠN

Để tính tổng chi phí của một đăng ký, hãy cộng chi phí của chỗ ngồi nhân viên bổ sung vào chi phí của Giấy phép chính. Giờ đây, bạn có thể làm việc cùng nhau, tạo báo cáo cho từng nhân viên và phân tích tất cả các khía cạnh hoạt động của bạn. Sử dụng miễn phí cho 55 hồ sơ bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu và sử dụng miễn phí không giới hạn cho quản trị viên lễ tân và trợ lý nha khoa. Nếu bạn đang hành nghề tư nhân, bạn chỉ cần mua Giấy phép Tổng quát.